Nyhett e

2012 började bättre än 2011 Trend mot färre trafikdöda

De senaste årens trend med minskande antal döda på vägarna håller i sig.
Nu vill Trafikverket skärpa trafiksäkerhetsmålen ytterligare.

Publicerad 2012-07-03

Preliminära siffror från Trafikverket för första halvåret 2012 tyder på att förra årets uppgång i antalet trafikdöda var tillfällig och inte slutet på en positiv utveckling
– Trenden är en fortsatt minskning, säger generaldirektör Gunnar Malm till TT.
Antalet trafikdöda var första halvåret 127 jämfört med 151 samma period 2011. En minskning med 16 procent.
Det är framför allt dödsolyckorna med motorcyklar som minskat. Det beror sannolikt på att vädret varit dåligt under försommaren. En annan orsak är att allt fler motorcyklar har ABS-bromsar.

Skärpta mål
År 2010 omkom rekordfå i trafiken, men det året bedöms vara exceptionellt bland annat på grund av att strängt vinterväder sänkte hastigheterna. Medeltalet för de fem senaste åren har varit 163 döda.
Mittseparering på nästan alla högtrafikerade vägar med tillåtna hastigheter på minst 80 kilometer i timmen, säkrare bilar och en större acceptans för fartgränserna är några förklaringar till den positiva trenden. Under våren tycks dock utvecklingen mot färre hastighetsöverträdelser ha avstannat.
Trafikverket anser att de nya siffrorna är ett argument för att skärpa trafiksäkerhetsmålen ytterligare.
– Nuvarande mål kommer vi att nå, det är vi ganska säkra på, säger Malm.
Riksdagen har satt målet på högst 220 omkomna i trafiken år 2020. Trafikverket anser att man bör sikta på 133.

Semesterråd
För det krävs bland annat ytterligare utbyggnad av mittseparering på vägarna för att få bort mötande trafik, fler fartkameror och en fortsatt utveckling mot säkrare bilar. Genom nya typer av vägräcken, som förhindrar att mc-förare glider under dem vid en olycka, tror sig Trafikverket kunna minska antalet omkomna mc-förare.
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M) är inställd på att skärpa målen i nästa års trafikpolitiska proposition.
– Den exakta summan har vi inte fastställt, men vi går ju mycket på rekommendationer från Trafikverket.
Hon medger att det skulle kräva mer resurser, till exempel fler fartkameror och ny skyltar för att anpassa hastigheter.
Inför årets bilsemester är det, enligt Trafikverkets Gunnar Malm, de vanliga råden som gäller.
– Var nykter, utvilad, använd säkerhetsbälte och försök välja vägar med mittseparering, säger han.

Fakta: Trafikdöden första halvåret 2012

  • Första halvåret 2012 dog 127 människor i trafiken, jämfört med 151 samma period 2011.
  • Av dem var elva motorcyklister jämfört med 22 samma period förra året.
  • Antalet döda i singelolyckor var 45 (47 förra året).
  • Antalet döda i omkörningsolyckor/möten var 35 (38 förra året).
  • Antalet påkörda gående som omkommit var 19 (25 förra året).
  • Under juni i år omkom 27 personer jämfört med 43 juni 2011.

Källa: Trafikverket (TT)


Bilsport.se

bilsport@bilsport.se