Nyhett e

6500 för en folkracebil

Nästan år höjs priset för en folkracebil till 6500 kronor. Anledningen är att säkerheten måste höjas, och de äldsta bilarna ska rensas ut. Det går inte längre att bygga en hyfsad bil för den gamla summan.

Publicerad 2007-12-28

Från årsskiftet kostar det 6500 kronor att köpa en folkracebil i samband med tävling. Anbudssumman höjs därför att det nästan är omöjligt att bygga en bil för 4500 kronor, vilket gör att bilparken börjar bli ålderstigen och säkerheten svår att upprätthålla.

Hårt tryck
Under de snart 27 år grenen funnits har det aldrig kostat mer än 4500 kronor att köpa en folkracebil direkt efter tävlingens slut, bortsett från den administrativa kostnaden på 100 kronor.
– Trycket på våra sportgrensansvariga har varit stort. De aktiva påtalar att det inte går att bygga en bil för 4500, säger Staffan Rönnmark, ledamot i folkraceutskottet.

Säljrisk
De aktiva är heller inte lika benägna att ägnar många timmar i garaget för att bygga en ny bil, eftersom de riskerar att genast får den såld i första tävlingen.
– Vi ser att bilarna blir allt äldre och det är viktigt att säkerheten inte blir lidande, fortsätter Staffan Rönnmark.
Därför har utskottet beslutat, i samråd med de 12 sportgrensansvariga (SGA), att höja anbudssumman på bilarna i samband med tävlingar till 6500 kronor. Det nya priset gäller från 1 januari 2008.
– Vi valde att ligga lågt med offentliggörandet av beslutet för att inte få en våg av uppköp, alternativt att det inte kommit några startande till de sista tävlingarna, säger Staffan Rönnmark.


Bilsport.se

bilsport@bilsport.se