Nyhett e

Bilsports utgivare tilldelas Guldratten och Kunglig Medalj

Stig L Sjöberg, en av två grundarna av Förlags AB Albinsson & Sjöberg och sedan 1975 ansvarig utgivare för tidningen Bilsport har idag tilldelats Svenska Bilsportförbundets förtjänsttecken Guldratten samt Sveriges Motorfederationers Kungliga medalj för sitt oförtrutna sätt att verka för svensk bilsport.

Publicerad 2012-03-22

Svenska Bilsportförbundets högsta förtjänsttecken är Guldratten, vilken kan tilldelas någon som svarat för en utomordentlig insats för bilsporten eller förbundet, antingen genom enskild exceptionell handling eller genom lång, trogen och framgångsrik uppoffring för desamma.

De som tilldelas denna utmärkelse kan även nomineras för Sveriges Motorfederations Kungliga Medalj instiftad för att för att utdelas till person som under en lång följd av år nedlagt ett hängivet, förtjänstfullt och framgångsrikt arbete för främjandet av motorsport.

Idag har tidningen Bilsports ansvarige utgivare Stig L Sjöberg tilldelats båda!
Motiveringen lyder.

”Stig Sjöberg är en mycket välförtjänt mottagare av Svenska Bilsportförbundets högsta utmärkelse Guldratten samt Sveriges Motorfederations Kungliga Medalj.

Stig har under ett stort antal år, genom sina företag sett till att våra talanger fått stöttning och uppmuntran på ett föredömligt sätt.

Stig har även arbetat på ett oförtrutet sätt för att höja bilsportens status, samt för att tillvarata bilsportens intressen på bästa sätt.
Med utgångspunkt från tidningen Bilsport har Stig utvecklat företaget till att idag vara ett av de ledande förlagen i Skandinavien.

Bilsporten genom Svenska Bilsportförbundet uttrycker sin tacksamhet för Stigs osjälviska arbete och utmärkelserna Guldratten och Kungliga Medaljen utgör vårt bevis och uppskattning för Stigs outtröttliga engagemang inom Bilsporten.”


Johan Eriksson

bilsport@bilsport.se