Nyhett e

Dieselbilar förbjuds att användas i Oslo imorgon

Publicerad 2017-01-16

Oslo ligger pyrt till. Stadens läge gör att det vintertid kan bildas ett lock mellan kall och varm luft, vilket gör att luftföroreningar kan stanna kvar och göra det hälsofarligt att vistas utomhus. Det är speciellt farligt för barn med astma och bronkit, och vuxna med allvarliga hjärt-, kärl- och luftvägsproblem. De rekommenderas minska på sina utomhusaktiviteter och inte vistas i de mest utsatta områdena.

Det är just nu krisläge med höga halter av föroreningar, och staden har infört förbud för dieselbilar att användas från och med imorgon bitti klockan 06.00-22.00 och så många dagar som det behövs för att luften ska hinna lätta. Dieselbilar har det högsta utsläppet av NO2. Det här är första gången man tar denna möjlighet i bruk, och det gäller även Euro 6-klassade dieselbilar som tidigare sades kunna undantas från förbudet.

Undantagna från förbudet är tunga fordon med Euro VI-teknik, diesel-hybridbilar som kan gå endast på el minst 40 km, bilar i näringsverksamhet som kan visa dokumentation på körbehovet under den aktuella förbudsperioden, utryckningsfordon, patienttransporter, resor till och från färjor, kollektivtrafik, fordon med passagerarlicens och diplomatbilar. Bryter man mot förbudet och blir tagen på bar gärning väntar böter på 1.500 norska kronor.

Sedan 2002 har luften varit så dålig att ett förbud hade behövt äga rum under sju mättillfällen, men det här är alltså första gången det sker. Förbudet gäller hela kommunala vägnätet inklusive Ring 2, undantagna är de statliga vägarna Ring 3, E6, E18, RV4 Trondheimsveien, RV 163 Østre Aker vei, RV 190 Strømsveien och delar av Ring 1 enligt skyltar.


Bo Lundvang

bilsport@bilsport.se