Nyhett e

Film: Framtidens storstäder

Redan bor över hälften av världens befolkning i storstäder, och inflytningen pågår fortfarande med omkring en miljon människor varje vecka. Detta kräver att storstäderna utvecklas i samma takt, inte minst med avseende på vägtrafik.
IBM har tittat i sin kristallkula och gjort en liten film där de presenterar fem uppfinningar som kommer till storskalig användning i storstäder inom de närmaste fem åren.

Publicerad 2009-12-31


Johan Eriksson

bilsport@bilsport.se