Bilsport play e

Hur bra funkar Cola som motorolja?

Publicerad 2017-02-13

Det här har oss veterligen inte testats innan, och du vet – man kan inte veta förrän man provat! Det här är finska ”Beyond the press”-teamet som lagt sin hydraulpress åt sidan för en stund i förmån för detta viktiga test. Funkar Cola som motorolja? Och om inte; hur länge snurrar motorn med denna sliskiga läskeblask i ådrorna? Hoppa till 04:10 för att höra hur maskinen mår!


Bo Lundvang

bilsport@bilsport.se