Nyhett e

Inget GPS-förbud i bilen

Sverige är ett av få europeiska länder där man fortfarande får prata i telefon utan handsfree medan man kör. Den friheten försvinner med största sannolikhet inom några år. Igår hade riksdagens trafikutskott ett möte där frågorna bordlades.

Publicerad 2011-04-06

Igår rapporterade flera medier om att det kan komma att bli förbjudet att ha en GPS i bilen, liksom att skicka SMS eller för den delen surfa med sin telefon när man kör.

Vad gäller själva SMS-biten och telefonerandet är en majoritet av riksdagen för en reglering, men förslaget bör läggas fram senast 2012 enligt gårdagens möte i Trafikutskottet. Det betyder att vi fritt kan fortsätta ringa och uppdatera våra Facebook-statusar bakom ratten. Eller?

Det finns faktiskt redan en lag sedan 1951 som säger att man inte får äventyra säkerheten medan man kör, så helt fritt är det inte. Och när det kommer till säkerhetsfrågan så säger det sig väl självt att blicken hellre ska blicka mot vägen istället för mot en skärm. Men GPS i bilen verkar vara en tryggad del i förslaget.
– Det är ett bra trafiksäkerhetshjälpmedel som klart går före en karta över ratten, menar Riksdagens trafikutskotts ordförande Anders Ygeman.


Bo Lundvang

bilsport@bilsport.se