Bilsport play e

Ironi: NOS-explosion på Cheva S-10 med flames

Publicerad 2015-09-29

Flames ska sitta klistrade längs med sidan av fordonet – inte sluka det! Här är en dragracing-Cheva i Georgia som råkar ut för ett otäckt haveri vid starten. Personal och tillrusande hinner få stopp på lågorna innan hela bilen går om intet. Föraren klarar sig oskadd.


Bo Lundvang

bilsport@bilsport.se