Notis e

Krav på vinterdäck på tunga fordon

Regeringen vill införa krav på vinterdäck på tunga lastbilar och tunga bussar i Sverige från 1 januari.

Publicerad 2012-07-12

Kommerskollegium fick på torsdagen uppdraget att informera EU-kommissionen om de ändrade kraven.
Syftet med skärpningen är att minska problemen vintertid i Sverige med olyckor och stopp i trafiken med tunga fordon inblandade samt att öka säkerheten i trafiken. Medlemsländerna får nu komma in med synpunkter på förslaget, och det är inte självklart att EU-kommissionen ger sitt godkännande.


Bilsport.se

bilsport@bilsport.se