Bilsport play e

Lyckat älgtest!

Publicerad 2017-01-20

Det gick för fort för att föraren skulle hinna stanna och släppa över de fyra älgarna – så det fick bli plan B. Försöka styra undan så gott det går! Med glädjeyttringen ”ho ho ho” efter styrningen undrar vi om det inte var tomten som var ute och körde?

Platsen för filmningen sägs vara Kanada, för övrigt. Bil: okänd!


Bo Lundvang

bilsport@bilsport.se