Nyhett e

Många positiva till ny teknik Smarta lösningar lockar

Avancerade säkerhetssystem får allt större utrymme i nya bilmodeller.
Deras praktiska roll är det nog inte någon som ifrågasätter. Men hur hög är medvetenheten hos konsumenterna och spelar teknikens närvaro en avgörande roll i valet av ny bil?

Publicerad 2012-09-04

Amerikanska Ford har tillsammans med marknadsresearschfirman Penn Schoen Berland undersökt hur mycket dagens nybilsköpare uppskattar ny säkerhetsteknik.

Undersökningen pekar på att över 60 procent av alla förare som är inblandade i trafikincidenter menar att orsaken berodde på dålig, eller obefintlig sikt.

Hela 40 procent visade sig vara rädda för fickparkering och nära hälften av de tillfrågade medgav att de antingen själva somnat vid ratten eller känner någon som har gjort det.

Dagens teknik, i form av dödavinkelvarnare, backradar, parkeringsassistnas, adaptiv farthållare, filassistans och trötthetsvarnare erbjuder hjälpmedel mot alla dessa farhågor.

Men undersökningen visade att förvånansvärt många av de tillfrågade inte ens kände till att sådan teknik existerade idag. När de tillfrågade blev upplysta om att så var fallet var en mycket stark majoritet positiv till tekniken.

Den sista frågan gäller förtroendet för bilen som kör helt själv, utan aktiv påverkan från föraren. Sådana bilar existerar redan idag, om än enbart i konceptform.

Förtroendet hos de tillfrågade var relativt högt, med ett resultat på 40% som ställde sig positiva till den tanken.

Samtidigt kommer rapport från Californien att ett godkännande i just den riktningen (alltså bilar som kör själv helt utan inverkan från föraren) tagits.

Än så länge rör det sig om ett förslag och har ännu inte vunnit laglig kraft. Men allt som uppges saknas för att godkänna helautomatiska bilar i Californien just nu är en signatur från guvernör Jerry Brown.


Fredrik Lund

bilsport@bilsport.se