Nyhett e

Miljövänligare AC brandfara vid krock

Efter att ha genomfört egna tester har Mercedes avslöjat att det mindre miljöskadliga köldmedia biltillverkare måste använda i luftkonditionering sedan 2011 är en brandrisk i samband med en krock.

Publicerad 2012-09-25

Sedan 2011 måste alla nya personbilar som typas in använda ett nytt köldmedia med beteckningen R1234yf i bilens luftkonditionering. Från och med 2017 gäller det alla bilar som tillverkas, även om de typgodkänts innan 2011.
Gasen ska ersätta den tidigare R134a som anses utgöra ett för stort miljöhot om den läcker ut i atmosfären.

Sedan tidigare har det varit känt att den nya gasen är förbränningsbar och i viss mån understöder brand. Efter tester såväl oberoende tester som av biltillverkare själva ansågs riskerna med R1234yf dock vara låga nog att kravet på dess användning infördes ändå. Det har dock inte skett helt utan skepsis.
Mercedes fortsatte sina tester och presenterar nu fram nya resultat som visar på att brandrisken med R1234yf är betydligt större än tidigare framlagts.

Mercedes studier baseras på mer påkostade testmetoder framtagna för att bättre simulera verkliga krocksituationer. I simulerade frontalkollisioner har AC-ledningar spräckts och köldmediet sprayats med högt tryck i närheten av heta komponenter i motorrummet, som främre delar av avgassystem. Resultatet som redovisas är att risk för att brand uppkommer i dessa mer verklighetstrogna krocksituationer är större än vid tidigare laboratorieliknande tester där R1234yf, trots allt, visat sig vara svårantändligt.
Liknande tester genomförda med R134a uppvisade ingen risk för brand.

Mot bakgrund av detta har Mercedes ansökt om att få fortsätta använda R134a som kylmedia i sina bilar.


Johan Eriksson

bilsport@bilsport.se