Notis e

Mobilprat i bil utreds

Publicerad 2011-11-24

Åtgärder mot trafikfarlig användning av framförallt mobiltelefoner ska utredas. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har fått regeringens uppdrag att senast den 1 april 2012 komma med förslag. Regeringen är tveksam till att införa ett förbud mot att prata i mobiltelefon under körning, eftersom forskning i andra länder visar att sådana förbud inte efterlevs. Forskningen visar också att det är lika farligt att tala med hands-free som utan.


Bilsport.se

bilsport@bilsport.se