Notis e

Rörligt trafikhinder blev en flopp

Försöket med det rörliga trafikhindret i Malmö blev en flopp. Företaget bakom hindret får slå igen i brist på utvecklingspengar och själva hindret ska bort.

Publicerad 2013-03-11

När hindret anlades i Malmö i december 2006 rönte det stor uppmärksamhet. Idén var att det var kopplat till en fartmätare så att det fälldes ned enbart då fordonen framfördes med tillåten hastighet.
– Vi tyckte att lösningen var intressant och innovativ eftersom det är viktigt att hitta lösningar där man kombinerar bra framkomlighet för kollektivtrafik med förbättrad trafiksäkerhet, säger Mats Améen, trafikutredare på Skånetrafiken, i en skriftlig kommentar.

Tekniska bekymmer
Det rörliga trafikhindret utvecklades av företaget Rinova Traffic. Men det bekostades av Skånetrafiken medan gatukontoret i Malmö har svarat för drift och utvärdering.
I långa perioder har hindret dock dragits med tekniska problem. Inte heller har det lockat fram de pengar som Rinova behövde för att fullfölja utvecklingen. I veckan meddelade företaget att det ger upp och upplöser företaget.
– Eftersom det var ett nyutvecklat farthinder av en ny firma, var vi medvetna om att det var ett högriskprojekt, medger Améen.
Hindret har testats på Axel Danielssons väg i Malmöstadsdelen Lindeborg. Det kommer inte att ersättas av något nytt eftersom sträckan inte klassas som någon olycksdrabbad plats.


Bilsport.se

bilsport@bilsport.se