Nyhett e

Saltvatten i biltvättar kan orsaka rostskador

Vatten som återanvänds i biltvättarna innehåller så höga halter salt att de kan ge upphov till rostskador på bilarna. Det uppger tidningen Motor som undersökt landets 1.100 biltvättar. Undersökningen visade även att så många som en fjärdedel av tvättarna klarar inte de skärpta utsläppsnivåer som börjar gälla 2005.

Publicerad 2003-09-19

Bara en fjärdedel av landets 1.100 biltvättar klarar de krav på skärpta utsläppsnivåer som börjar gälla 2005, uppger tidningen Motor. Det återanvända vattnet innehåller dessutom höga salthalter som kan orsaka rostskador på bilarna.
– Mycket talar för att man inte hinner uppfylla kraven före 2005 på de automattvättar som finns, trots att Naturvårdsverket lade fast riktlinjerna redan 1996, säger Terje Eklund, tekniskt ansvarig på Motormännens riksförbund, till TT.

Risk för rost
Med tanke på saltet är handtvätt att föredra för den enskilde bilägaren.
– Men problemet är att det finns alldeles för få gör-det-själv-anläggningar, säger Eklund.
De bestämmelser som träder i kraft 2005 innebär att minst 80 procent av vattnet ska återanvändas och att varje tvätt endast får generera 50 liter vatten till avloppsnätet.
När tvättvattnet återanvänds ökar risken för rostskador, speciellt vintertid då vägsalt används. Av landets 290 kommuner är det bara ett 30-tal som inte använder vägsalt. Huvuddelen av de moderna automattvättarna saknar reningssystem som tar bort saltet i vatten som ska återanvändas.

Hellre tvätta än låta bli
– Det finns heller inga krav när det gäller salthalt, säger Eklund, som hoppas att det ska bli ett konkurrensmedel att erbjuda automattvättar med så låg salthalt som möjligt.
Det salthaltiga vattnet kan tränga in på ställen med dåligt rostskydd. Tröskellådor och skärmar är speciellt utsatta.
Om bilägaren ser det som ett alternativ att låta bli att tvätta bilen under vintern anser Eklund ändå att en automattvätt är att föredra eftersom bilen utsätts för ännu mera salt om den inte tvättas.
– Av två onda ting får man välja det minst onda.

[TT]


Bilsport.se

bilsport@bilsport.se