Nyhett e

Subaru ändrar logistiken Mer miljövänlig transport i fokus

Subaru Nordic lägger om hela sin logistik gällande transport av nya personbilar, från Göteborgs hamn till Malmö. En flytt som alla sägs tjäna på.
Nya arbetstillfällen i Malmö hamn är inte uteslutna och omorganiseringen medför att transporterna också blir mer miljövänliga.

Publicerad 2012-01-26

Tidigare inkom alla Subarubilar ämnade för bland annat nordisk marknad till Göteborgs hamn. Bilar som skulle vidare mot Finland, Estland, Lettland eller Lituaen kördes sedan med lastbil mellan Göteborg och Stockholm, där de skickades vidare med färja.

Flytten till Malmö effektiviserar hela hanteringen av bilar. Hädanefter går de bilar som ska vidare ut från Sverige direkt med annan färja istället för med lastbilstransport till nästa hamn.
De bilar som ska vidare norrut skickas med tåg till Skandiatransports terminal i Sundsvall.

Anläggningen i Malmö hamn kommer även kunna montera originaltillbehör, som exempelvis dragkrok och motorvärmare.

Varje år hanterar Subaru Nordic ungefär 10.000 Subarubilar, varav hälften ska vidare till övriga nordiska marknader och Baltikum.


Fredrik Lund

bilsport@bilsport.se