Nyhett e

Trafikforskare har hittat en optimal hastighet

Hur långsamt bör en bil gå för att orsaka så liten skada som möjligt?
Trafikforskare i Lund har hittat en brytgräns. Över den ökar risken för allvarliga skador markant vid en olycka.

Publicerad 2012-10-22

Trafikforskare i Lund har kommit fram till att bilar inte ska köra fortare än 30 km/h. Slutsatsen drar de efter analyser kring forskning om hastigheter och hållbarhet, samt fotgängarolyckor.

– Hela staden skulle vinna på lägre hastigheter, samtidigt som nackdelarna är minimala. Under 30 km/h är dödsrisken nära noll. Vid 50 km/h är risken för att dö eller skadas allvarligt ca 20 gånger större. Förra året dog 52 personer på gator med hastighetsbegränsning 50 km/h, säger Andras Varhelyi, trafikforskare vid Lunds Tekniska Högskola och den som gjort analysen tillsammans med kollegorna Åse Svensson och Christer Hydén.


Emanuel Gylling

bilsport@bilsport.se