Notis e

Trafikverket ny myndighet

Vägverket ska slås ihop med Banverket och bilda en ny myndighet: Trafikverket. Det meddelade infrastrukturminister Åsa Torstensson (C) på torsdagen.
Men facket är mycket kritiskt mot regeringens tidsplan.

Publicerad 2013-03-12

Förutom Väg- och Banverket kommer delar av Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Statens institut för kommunikationsanalys (Sika) att uppgå i den nya myndigheten. Huvudkontoret ska ligga i Borlänge.”Vi vill knyta ihop all infrastruktur för att möta klimatutmaningen och de ökade behoven av att använda olika transportmedel, säger Åsa Torstensson till TT.”

Berör 6 000
Omorganisationen ska vara klar den 1 april 2010, och berör ungefär 6 000 anställda. Men enligt Torstensson kommer det inte att innebära betyda några större rationaliseringar av personal.”Vi ska ju inte ha någon med dubbla funktioner i svenska myndigheter. Men med tanke på de stora investeringarna i infrastrukturen är transportsektorn en framtidsbransch, säger hon.”
Men fackförbundet ST tycker att tidsplanen är allt för snäv. I utredningsarbetet kommer sju myndigheter att vara inkopplade, organisationer med egna kulturer och rutiner.”I praktiken kommer man bara att ha en och en halv månad på sig att anpassa sig. Våra medlemmar kommer att tvingas ta itu med sådant som utredarna inte kommer att hinna med i stället för att skapa infrastruktur, säger Annette Carnhede, förbundsordförande i ST, som också påpekar att man inte är emot ombildningen i sig.”

Huvudkontor i Stockholm
Dessutom ska Banverket produktion bolagiseras och bli helägt av staten från och med den 1 januari 2010. Resterna av Sika förvandlas till Trafikanalys med huvudkontor i Stockholm och statistikavdelningen placerad i Östersund. Den ombildningen ska också vara klar den 1 april 2010.
Men den förändringen får underkänt av ST.”Vi är väldigt kritiska mot nedläggningen av Sika. De finns redan i Östersund och i Stockholm och har möjlighet att ta hand om de nya uppgifterna. Man behöver inte skapa en ny myndighet, säger Carnhede.”


Bilsport.se

bilsport@bilsport.se