Nyhett e

Unga personer ratar bilen Färre tar körkort i storstäderna

Fordonsindustrin står inte bara inför en tuff eurokris. De brottas även med problemet att locka en helt ny kundgrupp. Trots flirtar med smarta och bränslesnåla stadsbilar med ny teknik väljer allt färre under 35 år att köpa bil. Eller att ens ta körkort!

Publicerad 2012-08-31

Enligt en undersökning utförd i USA av flera konsumentorganisationer köper allt färre unga bil. Mönstret känns igen. Det har även uppmärksammats av branschanalytiker och i båda fall har slutsatserna blivit desamma:

Ny teknik, i form av mobiler, datorer, läsplattor samt möjligheten att alltid vara uppkopplad lockar mer än att lägga pengarna på en bil, med alla kostnader som en sådan medför.
För personer i storstaden sjunker även intresset för att ens ta körkort, eftersom transporterna oftast både går smidigare och billigare med kommunala medel, samåkning eller helt enkelt att cykla än att köra med en egen bil.

Därtill tillkommer det faktum att bränslepriserna stigit och att unga oftast har en tuff ekonomi. Mönstret gäller främst personer mellan 16-34 år (i USA får du börja köra bil vid 16 års ålder).

Bilindustrin har hittills försökt att tackla detta problem med att erbjuda allt smartare bilar, som mer och mer integrerar den teknik som tilltalar denna åldersgrupp.
Mindre bilar, sundare bränsleförbrukningar, assisterande teknik (som parkeringshjälp), mp3-kompatibel stereo, möjlighet till uppkoppling och inte minst löftet om ett visst mått av individualism.
Gör din bil unik!

Det är en tuff kamp och den tänkta åldersgruppen har visat sig vara svårflirtad.


Fredrik Lund

bilsport@bilsport.se