Motorsport e

Varning för Toorace fyrpunktsbälte

Publicerad 2017-09-08

En varning utfärdas nu för användandet av Toorace fyrpunktsbälten med homologeringsnummer B-343.T/98 efter att flera rapporter om incidenter med nämnda bälte inkommit till teknikavdelningen på Svensk Bilsport.

– Ja, vi har fått in uppgifter från folkracetävlingar där förare omedvetet har slagit upp låset till sitt bälte mitt under pågående race. Just i folkrace krävs det inte sexpunktsbälte utan många kör med fyrpunktsbälte och med den felaktighet som nu upptäckts på det här låset när det används som fyrpunktsbälte, finns det en risk att föraren kommer åt att låsa upp spännet, något som naturligtvis är livsfarligt, säger Pär Karlsson, teknikchef på Svensk Bilsport.

Bältet lanserades februari 2017, och efter utbredd användning i diverse sporter så har en brist uppmärksammats i designen av låsspännet. Låset är utformat för att användas som ett sexpunktsbälte, och en viktig del av funktionen är att den sjätte punkten skall sitta som ett skydd mellan användare och upplåsningmekanism. Som fyrpunktsbälte saknas denna barriär, vilket möjliggör oavsiktlig upplåsning genom att man kommer åt upplåsningen med kroppen.

Det är av yttersta vikt att bältet monteras korrekt och att upplåsningsmekanismen ligger fritt och inte mot kroppen. En för hög, eller för låg montering, alternativt en kroppsbyggnad som gör att magen ligger mot upplåsningsmekanismen utgör en stor fara där bältet riskerar att låsas upp under användning.
– Vi för en dialog med leverantörer av detta bälte och vi kommer nu göra vad vi kan för att informera om denna brist som uppmärksammats, berättar Karlsson och fortsätter.
– Bilsport ska genomföras på säkrast möjliga vis, det gäller för alla oss som arbetar med och utövar bilsport, men här har en brist uppkommit. Därför är det viktigt att om man som utövare har några som helst tveksamheter kring hur ett fyrpunktsbälte skall monteras eller nyttjas avråder vi starkt detta bälte och rekommenderar att ett sexpunktsbälte används i stället, avslutar Pär Karlsson.

Aktuellt bälte började tillverkas i februari 2017, och har homologeringsnummer B-343.T/98 och gäller låset som har en upplåsningsflik på 20mm.

Källa: Svensk Bilsport


Bilsport.se

bilsport@bilsport.se