Nyhett e

Volvo PV – med stance-stuk!

Publicerad 2016-08-31

”Det känns orättvist att stancea en fin PV, men det skulle väl hända förr eller senare” skriver Bo Zolland som satt tänderna i en digitaliserad Volvo PV som uppdaterats till motorburen ungdoms senaste lowrider-trend. Hjulvinklar som Marty Feldmans ögon, hopplöst låg och för övrigt tämligen original. Är det här att betrakta som helgerån eller är det godkänt med tanke på att man kan återställa den med några tryck på kontroll-Z?

Grafik: Bo Zolland


Bo Lundvang

bilsport@bilsport.se