Klubbkamp i Superstage

klubbkampen

Härmed bjuder Bilsport in Er klubb att delta i en dags Superstage-körning på Emmaboda Flygbana tillsammans med andra märkesklubbar.

Regler:

 • Varje klubb tillåts delta med en gatbil vardera.
 • Bilen ska vara fullt gatlegal och det är ett krav att bilen ska kunna köras för egen maskin till/från banan. Bilar får alltså inte trailas in på området.
 • Bilarna körs från samlingsplatsen i gemensam karavan till banområdet. Väl ute på banområdet får inga andra åtgärder vidtas än att lasta ur eventuell packning.  Justering av lufttryck är okej, men hjulbyte, justering av laddtryck eller liknande justeringar är ej tillåtet under hela dagen. Bilarna ska testas i precis det skick som de körs ut till banan.
 • Däcken ska vara DOT-godkända gatdäck. R-däck är godkänt, förutsatt att de är godkända även hos besiktningen.
 • Vidare lättning av bilarna, i form av demontering av inredningsdetaljer, är ej tillåten.
 • Bränsletyp är valfri.
 • Klubbens representant godkänner genom sitt deltagande att Tomas ”Gullabo” Jansson ges tillfälle att testa bilen i Bilsport Superstage.
 • All deltagande sker på bilägarens eget ansvar, inklusive de varv som Tomas ”Gullabo” Jansson kör.

Övriga regler under körning i Bilsport Superstage:

 • Alla rutor ska vara upphissade.
 • Eventuell sufflett/targatak ska vara uppfälld/på plats. Kupén ska vara täckt. Om kupén är helt öppen ska sittbrunnen vara omgiven av bur.
 • Inga lösa föremål får finnas i kupén.

Datum:
Måndag 30 maj/tisdag 31 maj, vecka 22.

Vilken av dagarna fastställer vi under vecka 21, när väderprognoserna är fastställda.
Räkna med att denna aktivitet tar en hel dag.

Åskådare
Publik från klubbarna får närvara, men hänvisas direkt ut till banan och de publika ytor som finns fastställda där.

Svar senast:
Måndag 16 maj, vecka 20.

Svar endast per telefon till:
Fredrik Lund
0455 – 33 53 69
0455 – 33 53 25

Var beredd att uppge följande uppgifter:
Klubb
Namn på deltagare
Mobilnummer deltagare
Mailadress deltagare
Kontaktperson i klubben (inklusive kontaktuppgifter)