Tävlingsregler EDPS

 

Utgåva: April 2018

 

Text med rött (understruken i svart/vitt) är text som är ändrad sedan den förra utgåvan: April 2011.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

EDPS 1     Ändamål…………………………………………………………………………………. 2
EDPS 2     Bana………………………………………………………………………………………….. 2
EDPS 3     Deltagande fordon………………………………………………………….. 2
EDPS 4     Deltagande förare………………………………………………………….. 3
EDPS 5     Utrustning……………………………………………………………………………. 4
EDPS 6     Miljö………………………………………………………………………………………… 5
EDPS 7     Tillstånd……………………………………………………………………………….. 5
EDPS 8     Funktionärer………………………………………………………………………. 5
EDPS 9     Säkerhet………………………………………………………………………………… 5
EDPS 10   Inbjudan…………………………………………………………………………………. 5
EDPS 11   Besiktning…………………………………………………………………………….. 5
EDPS 12   Förarsammanträde………………………………………………………….. 5
EDPS 13   Genomförande……………………………………………………………………. 6
EDPS 14   Övrigt……………………………………………………………………………………… 6
EDPS 15   Regler…………………………………………………………………………………….. 6

*     Förlags AB Albinsson & Sjöberg innehar varumärkesskydd (nr 388532) avseende kännetecknen ”En dag på strippen bilsport” och ”EDPS”. Förlags AB Albinsson & Sjöberg innehar dessutom rättigheter till tävlingskonceptet för tävlingen EDPS.
Dessa rättigheter och varukännetecken får inte användas utan skriftligt tillstånd av Förlags AB Albinsson & Sjöberg, Box 529, 371 23 Karlskrona. (stig.sjoberg@fabas.se).

 

Tävlingsregler En dag på strippen bilsport (EDPS)®
med registrerade bilar

 

EDPS 1    Ändamål

1.1      Ändamålet med denna tävlingsform av Dragracing, nedan kallad EDPS, är att med enkla medel ge möjlighet för fler att prova på organiserad bilsport.

1.2      EDPS ska skapa teamkänsla och intresse för motorsporten, fungera som rekrytering till Dragracingsporten, eller annan bilsport inom Svenska Bilsportförbundet.

1.3      Tävlingsformen får bedrivas endast inom ramen för lokal- eller distriktstävling med tillstånd från distriktet och från Förlags AB Albinsson & Sjöberg, Box 529, 371 23 Karlskrona, (stig.sjoberg@fabas.se) som innehar rättigheter till tävlingskonceptet och till varumärken.

EDPS 2    Bana

2.1      Banan ska vara en godkänd tävlingsbana med banlicens för Dragracing, en dragracingstripp eller en tillfällig bana på exempelvis ett flygfält. Standardiserade tävlingssträckor är 1/4 engelsk mile (402,33 m) eller 1/8 engelsk mile (201,17 m). Tider inom parentes avser 1/8 mile, 201,17 meter.

2.2      Avspärrningar ska hindra obehöriga från att komma för nära banan.

2.3      Banan besiktas i god tid före tävling av SBF utsedd banbesiktare för Dragracing som utfärdar banlicens efter att banan godkänts.

EDPS 3    Deltagande fordon

3.1      Deltagande bilar ska vara täckta, två/fyrhjulsdrivna, person- eller kombi/pickup- bilar, som är typbesiktigade enligt lagarna i det land som bilen har registreringsbevis utfärdat i. EPDS är avsedd för bilar med skärmar över alla hjul, huv, grill, tak, vindruta och fungerande dörrar. Sedan, sportbilar, kupé, hgv, roadsters, vans och pick up är tillåtna. Har bilen cabriolet monterad som original ska cabrioleten var uppfälld.

Altereds utan skärmar, Dragsters och Funny Cars är förbjudna.

3.2      Deltagande bil ska vara registrerad, skattad, trafikförsäkrad och godkänd av Svensk Bilprovning, med undantag för klass 7 och 8. Utländsk förares bil från annat land ska vara registrerad, skattad, trafikförsäkrad och godkänd enligt det landets regelverk för personbilar.

 • Motor får bytas ut, förutsatt att den sitter på samma plats som originalmotorn och torpedväggen inte har modifierats.
 • Drivlina får bytas, så vitt den inte inkräktar på kupéutrymmet.
 • Samtliga delar på/i bilen ska vara säkert monterade.
 • Hjulen måste vara helt täckta av hjulhusen.

3.3      Samtliga fordon i klass 1-6 ska ha registreringsskylt (med korrekt chassinummer).

3.4      Deltagande bil ska vara utrustad med säkerhetsbälten av minst trepunktstyp. Säkerhetsbälten får bytas mot fyrpunktstyp. Dess bakre infästning ska då sitta så högt som möjligt, dock ej högre än axelhöjd. Endast infästningsöglor av typ som är avsedda för bälten får användas. Om bältets infästningspunkter sitter genom karosseriplåt, ska en bricka minst 2 mm tjock och minst 40 cm2 i storlek monteras på motsatt sida. Dimension på bult och mutter, samt infästningsöglor, ska vara M8 stålbult av god kvalité.

3.5      I klasserna 1-7 gäller mönstrade  DOT- eller E- märkta däck. För framhjulsdrift är maxbredden på slitytan 10,5″ vilket motsvarar 270 mm. I klass 7 är breddningen obegränsad. I klass 8 gäller däck enl. Dragracing Tekniska Regler DRT 5 Däck & Fälgar. Slicks är tillåtna. För samtliga bilar ska det gå att styra utan att däcken slår i.

3.6      Ingen del av bränslesystemet får finnas i förarutrymmet.

3.7      Klassindelning enligt följande:

Klass 1 Framhjulsdrivet.

Klass 2 Bakhjulsdrivet

Klass 3 Framhjulsdrivet med överladdning (Turbo, kompressor, lustgas eller liknande)

Klass 4 Bakhjulsdrivet med överladdning (Turbo, kompressor, lustgas eller liknande)

Klass 5 Fyrhjulsdrivet (med eller utan överladdning)

Klass 6 Bilar med åtta (8) eller fler cylindrar.

Klass 7 Max Street (ombyggda bilar enligt pricksystemet nedan)

Klass 8 Extreme Street/Outlaw

3.8      Pricksystem

För att bilen ska få delta i klass 1-6 får endast en av nedanstående modifieringar, kategori 1-3, vara ändrad:

 1. Plastrutor.
 2. Lättad eller borttagen inredning.
 3. Karosseridelar i plast eller på annat sätt lättad kaross.
 4. Ändrade hjulhus

 

Om två punkter eller fler har ändrats flyttas bilen över till Klass 7, Max Street.

Skulle punkt 4 vara ändrad, eller om registreringsbevis och senaste besiktningsprotokoll ej är med på tävlingsdagen, deltar bilen alltid i klass 7.

Saknas hela eller del av strålkastarbelysningen flyttas bilen upp till klass 7.

 

Följande modifieringar innebär att bilen klassas in i Extreme Street/Outlaw:
1. Ombyggd bakram till 4-link/Stegar eller motsvarande.
2. Ombyggd framvagn till Rörchassie framvagn.
3. Helt Rörchassie

3.9      Skyddsbåge är obligatoriskt i alla bilar även ”T-top” som kör snabbare än 11,00 (6,99) sekunder.
(Se Dragracing Tekniska regler DRT 4.10.1).

3.10    Cabrioleter och buggy typ ska vara utrustade med skyddsbåge vid körningar under 13,50 (8,40) sekunder och skyddsbur vid körningar under 11,00 (6,99) sekunder.
(Se Dragracing Tekniska regler DRT 4.10.1).

3.11    Bilar som kör snabbare än 10,00 (6,40) sekunder ska vara utrustade med skyddsbur. (Se Dragracing Tekniska regler DRT 4.11.1-3. samt 4.13.1.). Bilen ska även vara chassibesiktad. (Se Dragracing Tekniska Regler DRT 4.4.1 Chassibesiktning).

3.12    Förare som kör snabbare än 10,00 (6,40) sekunder skall inneha licens enligt SBFs Dragracingregler. (Se SBF Dragracingregler DR 6.1 Tävlingslicenser).

EDPS 4    Deltagande förare

4.1      Förare ska uppfylla minst ett av följande krav:

 • Junior som deltar ska ha utfärdad giltig tävlingslicens för J 15, J 16, J 16S dragracing. (Se Dragracing regler DR 6 Licenser).
 • Deltagande förare ska inneha giltigt körkort eller körkortstillstånd för personbil samt EDPS-licens (Bilsportlicens Prova på), Bilsportlicens Enkel eller av SBF utfärdad licens samt ha medlemskap i SBF-ansluten klubb. Bilsportlicens Prova på, kan även nyttjas av utövare från EU och länder som FIA jämställer med EU-länder om utövaren inte innehar licens från sitt lands Bilsportförbund. Se Gemensama regler G 7 Tävlingslicenser samt DR 6 Tävlingslicenser.

En kort teorigenomgång ska genomföras av arrangören enligt ”Förarkurs Debutlicens” för Dragracing. Bilsportlicens Prova på eller Bilsportlicens Enkel utfärdas av den arrangerande klubben, föraren blir då tillfällig medlem i den klubb som utfärdar licensen vid aktuellt körtillfälle. (Licens för radiostyrd bilsport eller virtuell bilsport gäller ej).
Vid återkommande arrangemang bör licensutbildning för dragracing anordnas.

4.2      All körning på banan sker på egen risk, funktionär, arrangör, SDF eller SBF kan således inte utan vållande göras ansvariga för person- eller sakskador som under tävling drabbar deltagaren eller hans fordon och utrustning.

4.3      Inga passagerare får åka med under bankörningen.

EDPS 5    Utrustning

5.1 Hjälm.

Hjälm är obligatorisk vid en tid under 14,00 (8,60) sekunder.

I alla öppna fordon och fordon utrustade med båge eller bur är hjälm obligatorisk. Se DRT 10.8.

Öppen eller integralhjälm enligt:
ECE 22.05, ECE/R 22.05, BSI, SNELL K98, M2000, M2005, M2010, K2005, SA2000, SA2005,
SFI Spec. 31.2A, 31.1/2005, 31.2A, 41.1A, 41.1/2005, 41.2A. eller nyare standard/specifikation
Peltor (Bilsporthjälmen) godkänd enligt SIS norm. Se DRT 10.8 samt 10.8.2.

 

Hjälm krav i klass 7 och 8. Se ET 10.5 Säkerhetsindelning ET Dragracing.

 

Beträffande förarens personliga säkerhetsutrustning: (Se fullständiga bestämmelser Dragracing Tekniska Regler DRT 10.11 Skyddskläder).

5.2 Skyddskläder

Fordon med tid över 14,00 (8,60) sekunder
Långbyxor och kort-/långärmad tröja av ylle eller bomull och heltäckande skor med strumpor ska användas.

 

Fordon med tid över 10,99 10,00 (7,00) sekunder

Kläder av ylle eller bomull kan användas, heltäckande overall är att föredra framför delad klädsel. Läderskor med lädersula eller bindsula av läder samt läderhandskar obligatoriskt. Bruk av kläder i nylon eller liknande material är absolut förbjudet. Kortärmade tröjor och kortbyxor är förbjudna.

Rekommenderas skyddskläder enligt FIA norm 1986 (ISO 6940) med underställ underkläder rekommenderas, eller FIA Norm 8856-2000 med underkläder rekommenderas eller skyddskläder enligt SFI spec 3.2A/1
Se DRT 10.11.1 samt 10.11.2.

 

Fordon med tid under 10,99 10,00 (6,40-7,00) sekunder

Skyddskläder är obligatoriskt enligt FIA norm 1986 (ISO 6940) med underställ underkläder, eller FIA Norm 8856-2000 med underkläder eller skyddskläder enligt SFI spec 3.2A/1. Läderskor av kängtyp, avsedda för racing, med lädersula eller bindsula av läder samt strumpor, handskar och balaklava av Nomex etc eller SFI spec 3.3/1 är obligatoriskt. Se DRT 10.11.1 samt 10.11.2.

 

Öppna fordon med tid under 12,00 (6,40) sekunder

Fångremmar för armar obligatorisk och handskar av nomex. Se DRT 10.3.

 

Personlig säkerhetsutrustning i klass 7 och 8. Se ET 10.11 Säkerhetsindelning ET Dragracing.

 

 

EDPS 6    Miljö

6.1      Vid behov ska presenning eller oljeabsorberande matta finnas under fordon i depån.

6.2      Markskydd ska alltid finnas vid tankning av fordon, även när det sker vid sidan av den markskyddade serviceplatsen. Eventuellt spill ska alltid samlas upp.

6.3      Skulle förorening uppstå måste deltagaren omedelbart rapportera alla relevanta detaljer till arrangören.

6.4      För vidare hänvisning: (Se gemensamma regler, G 2).

EDPS 7    Tillstånd

7.1      Tillstånd för offentlig tillställning från lokala polisen erfordras.

7.2      Tillstånd att genomföra tävling enligt dessa regler utfärdas efter särskild ansökan till distriktet. (Se punkt 1.3 ovan).

7.3      Om tävlingen ej ingår i tidningen Bilsports kalender för EDPS- arrangemang får tävlingen ej benämnas ”En dag på Strippen bilsport” eller EDPS såvitt inte Förlaget givit tillstånd till detta.

(Se punkt 1.3 ovan). Tävlingar i tidningen Bilsports kalender utses ensamt av Förlaget.

EDPS 8    Funktionärer

8.1      Tävlingsledning ska vara väl förtrogen med de regler som gäller för EDPS.

8.2      Tävlingsledare ska inneha minst funktionärslicens tävlingsledning B.

8.3      Tekniskchef ska inneha minst funktionärslicens teknikerlicens B.

8.4      Säkerhetschef ska inneha minst funktionärslicens tävlingsledning BC.

8.5      Om domare utses ska denna minst ha funktionärlicens tävlingsledning C.

8.6      Miljöchef bör utses för arrangemanget.

EDPS 9    Säkerhet

 • Säkerhet enligt dragracing regler.

Radio/telefonkontakt ska finnas mellan säkerhetspersonalen och tävlingsledningen, se http://web.sbf.se/regler/up/1/DR_Raddningstjanst.PDF.

EDPS 10 Inbjudan

10.1    Arrangören sammanställer inbjudan.

10.2    Inbjudan ska ange eventuell begränsning av antalet deltagare samt eventuell gallring och metod.

EDPS 11 Besiktning

11.1    Samtliga deltagande bilar och utrustning ska säkerhetsbesiktas före start.

11.2    För klass 1-6 ska skattekvitto och besiktningsprotokoll medtagas till tävlingsbesiktning och kunna uppvisas för teknisk chef.

11.3    Bil/förare som inte uppfyller reglerna tillåts inte starta eller fortsätta tävlingen förrän bristerna åtgärdats.

11.4    Rätt däck ska var monterade när föraren besiktigar fordonet.

EDPS 12 Förarsammanträde

12.1    Före start ska förarsammanträde genomföras av tävlingsledningen, varvid speciellt regler för genomförande av tävlingen EDPS (eller annan tävling som körs enligt dessa regler) och säkerhet påpekas, samt ev. lokala tilläggsregler och lokala föreskrifter. Alla förare skall deltaga.

12.2    Högsta tillåtna hastighet i depåområdet är ”gångfart”.

12.3    Information ska ges om vart officiell anslagstavla finns.

EDPS 13 Genomförande

13.1    Tävlingen kan bestå av tidkortskörningar eller kvalificering/tidsträning och eliminering/utslagning.

13.2    Säkerhetsbälte ska alltid användas vid körning på banan.
Hjälm är obligatorisk vid en tid under 14,00 (8,60) sekunder. Se EDPS 5.1.

13.3    Deltagande bil får inte lämna tävlingsområdet.

13.4    Körning med sidorutor öppna är förbjudet.

13.5    Inga lösa föremål får finnas i bilen.

EDPS 14 Övrigt

 • Bestraffningar utdelas av tävlingsledningen.
 • Priser enligt arrangörens inbjudan.

EDPS 15 Regler

15.1    Dessa regler, som är utarbetade av Svenska Bilsportförbundet i samarbete med EDPS‑innehavaren, är sanktionerade av Svenska Bilsportförbundet.